De werking die een paard op mensen heeft is werkelijk een wonder!

Informatie

In samenwerking met het paard en de equitherapeut kan doelgericht gewerkt worden aan oefeningen die o.a. kunnen leiden tot herwinnen van zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen en accepteren van het eigen lichaam.

Functies die het paard onder meer vervult zijn:

1. Het paard als bron voor sociale thema's: Er wordt samen gekeken naar een groep paarden. Er is geen interactie met de mens, maar er wordt gepraat over wat in de kudde valt waar te nemen zoals ruzie, lief zijn, spelen, conflicten regelen, zich vies maken, lichamelijk contact. Het paard en wat het doet vervult hier een triggerfunctie om thema's aan te spreken die voor de persoon belangrijk zijn.

2. Het paard als model: Het paard en coach zijn met elkaar in contact en met iets bezig. De cliŽnt kijkt naar beiden en hoe ze met elkaar omgaan. Over deze observaties wordt later gesproken.

3. Het paard als mediator: CliŽnt en therapeut zijn tegelijk met het paard bezig. Het paard bemiddelt in het contact tussen cliŽnt en therapeut en dient om "het ijs te breken". Mogelijke gelegenheden voor deze functie zijn: verzorgen, samen wandelen, samen het paard observeren, kijken hoe hij reageert, wat hij wel en niet leuk vindt, samen longeren of op een andere manier met het paard werken.

4. Het paard als overgangsobject: Daarbij vervult het paard een substitutiefunctie. De cliŽnt projecteert tijdelijk de personen van wie hij bescherming, steun of geborgenheid zou willen op het paard. Hij krijgt de kans om lichamelijk contact, gedragen worden, warmte, etc. met het paard te beleven in diens hoedanigheid. Het is wel de bedoeling om van deze vervangende symbolische beleving een brug te slaan naar de mens als toekomstige partner.

5. Het paard als spiegel: Het paard en de cliŽnt communiceren onder toezicht van de therapeut. Door diens onmiddellijke reacties wordt de cliŽnt gecorrigeerd. Wat hier gebeurt kan later weer een thema worden tussen cliŽnt en therapeut, maar dit hoeft niet.

6. Het paard als verlengstuk van de coach: Daarbij gaat het om een plaatsvervangende functie van het paard. In dit geval laat de therapeut een deel van haar contacten bewust aan het paard over (dragen, lichaamscontact, gedragscorrecties).

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien gebeuren (Mahatma Gandhi).

© 2008 - 2019 | Weboplossing: Marc Sijm