De werking die een paard op mensen heeft is werkelijk een wonder!

onderwijsondersteuning

Bij kinderen die gedeeltelijk of geheel niet naar school gaan bieden wij onderwijsondersteuning. Ons doel is de kinderen betrokken te houden met onderwijs. Door het op verschillende manieren aanbieden van de lesstof, willen we de kinderen en jongeren laten ervaren dat leren leuk kan zijn.

Dit doen we door bijvoorbeeld de keersommen te oefenen met behulp van de pootjes van de kippen. Samen ontdekken, tellen hoeveel kippen we hebben, ontdekken dat we in sprongen van 2 kunnen tellen, uitrekenen hoeveel voer ze nodig hebben, hoeveel eieren ze gemiddeld per week leggen. Voorlezen aan een paard die stil, geduldig en aandachtig naar je luistert. Zonder dat hij je beoordeeld. Met het paard langs letters, klanken of woorden gaan bedenken bij welke spellingscategorie dit hoort.

"Ik vond lezen altijd zo stom, maar op deze manier vind ik lezen wel leuk! Ik wist niet dat ik het zo leuk zou kunnen vinden, maar nu wil ik morgen weer." (over het dagelijks lezen met een leesbingo)We overleggen zoveel als mogelijk met de "stam"school en andere betrokkenen. Dit is noodzakelijk om onze activiteiten te combineren met bijvoorbeeld huiswerk. We overleggen op welk leerniveau een kind of jongere zich bevindt en proberen leren om te buigen naar een positieve ervaring. Dit is een van de kernpunten die wij belangrijk vinden op de zorgboerderij in Zeeland.

"Ik vind het moeilijk om woorden te maken, maar zo lukt het me wel!" (eendjes vangen uit de waterput met daaraan letters vast).


Doorverwijzing naar onze zorgboerderij kan door verschillende partijen gebeuren als leerplichtambtenaar, Kind-op-1, behandelaren, etc. De gemeente waar iemand woont bepaald of en welke indicatie wordt afgegeven.

"ik ga echt niks aan schoolwerk doen vandaag hoor, ik wil alleen de honden uitlaten met de fiets".

Tijdens het fietsen wordt er fanatiek meegeteld bij welke boom we zijn want we moeten wachten bij de boom met de uitkomst van de som 19-5=...


De manier waarop we werken sluit aan bij de methodiek en visie die we hanteren. Dit houdt in dat we een omgeving willen creŽren waarin een kind zich veilig voelt, gezien en gehoord. Wanneer iemand zich veilig en prettig voelt komt er opening om te leren. Samen met kind, ouders en andere betrokkenen maken we doelen en de tijd waarin we die willen bereiken.

© 2008 - 2020 | Weboplossing: Marc Sijm