Pedagogisch Centrum & Zorgboerderij SAMen

Ontwikkelingsgerichte Dagbesteding

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding is dagbesteding waarbij onder begeleiding activiteiten worden gedaan die primair gericht zijn op zowel het behoud, versterken en uitbreiden van vaardigheden, het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid alsook op educatie en ontwikkeling.
 

 

Het creëren van een veilige plek

Ons doel is het creëren van een veilige plek waar uw kind mag zijn wie hij of zij is. Naast de klusjes die moeten gebeuren op de boerderij bieden we dagelijkse activiteiten aan die afgestemd zijn op de individuele doelen en groepsdoelen waaraan de kinderen werken. Het met elkaar buiten bezig zijn en daaraan een goed gevoel overhouden staat voorop.

Themagericht Werken

Met kinderen wordt behalve aan individueel gestelde doelen beschreven in een zorgplan, gewerkt aan de hand van verschillende thema’s. Dit kan zowel binnen groepsgerichte, als individuele begeleiding. Zo kennen we 5 hoofdthema’s.

  • Wie ben ik
  • Persoonlijke verzorging & gezondheid
  • Vriendschap
  • Toekomst
  • Verandering

Elk hoofdthema ken verschillende subthema’s verdeeld over verschillende weken. We werken themagericht per week met gebruik van middelen als sport & spel, creatieve activiteiten, natuur en dieren. Aan de thema’s wordt dus meerdere weken achtereen gewerkt met een afsluitende week waarin we alles bij elkaar brengen.

 

 

Individuele Begeleiding

Bij deze intensieve vorm van begeleding ligt het accent op het versterken van de executieve functies. Hiermee verbeteren de sociale vaardigheden van het kind en de uitvoering van de dagelijkse taken. Individuele begeleiding kan met behulp van verschillende middelen geboden worden. Zo wordt er gewerkt met therapie en/of coaching met paard of hond, of met behulp van muzisch ludische middelen, zoals beeldend, beweging, taal en media.

Vanuit spel en onderzoeksactiviteiten vind ontwikkeling en opening plaats naar specifieke kennis en vaardigheden. Deze kunnen gericht zijn op fysieke, cognitieve, taal & spraak, psycho-sociale, en morele ontwikkeling. Talenten en kwaliteiten komen regelmatig aan de orde. Deze helpen we verder te ontwikkelen en versterken, waarbij ook aandacht is voor het leren tijdig signaleren van de valkuilen, allergieën en uitdagingen van het leven. Bij SAM-en… zijn we voortdurend bezig deze ontwikkelingen doelgericht te bevorderen.

 

Rots & Water Training

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Kinderen raken betrokken

Op onze zorgboerderij in Zeeland is ruimte voor het werken met de paarden, en voor spelen in de hut, op de trampoline of met skelters.

De paarden en andere dieren op onze zorgboerderij voelen zich het plezierigst wanneer er orde en regelmaat zit in de dag. Dit geldt ook voor het gros van de deelnemers. Op het bedrijf houden we dan ook zoveel mogelijk een vaste dagindeling aan.

Werkwijze

Hoe de begeleiding van uw kind eruitziet wordt in een intakegesprek tussen de deelnemer, medewerker en ouders/verzorgers of verwijzer afgesproken. Samen formuleren we een doel en stellen we een programma samen. Afhankelijk van de zorgopdracht bestaat dit uit individuele begeleiding, groepsbegeleiding of een equitherapie traject. Wat voor soort begeleiding wordt ingezet, leggen we vast in een plan waarin ook tussentijdse evaluaties afgesproken worden.

Neem contact met ons op voor al uw vragen

Deelnemers kunnen onder andere via persoonsgebonden budget of zorg in natura binnenstromen op onze zorgboerderij. Wilt u meer weten over onze zorgboerderij in Zeeland en het werken met paarden of bent u benieuwd wat wij voor kinderen met gedragsproblemen kunnen betekenen? Bel ons dan op 0113 745464 of stuur ons een e-mail via SAMen@zorgboerenzuid.nl.

Heeft u nog vragen over de zorgboerderij?

SAM-en Pedagogisch Centrum Zeeland