Pedagogisch Centrum & Zorgboerderij SAMen

Volwassenen

In samenwerking met de therapeut en het paard kan doelgericht gewerkt worden aan oefeningen, die onder andere kunnen leiden tot herwinnen van vertrouwen in eigen kunnen en acceptatie van het eigen lichaam.

Functies

Functies die het paard onder meer kan vervullen, zijn:

  • Motivator/stimulator: het paard kan uitnodigend werken, bijvoorbeeld naar angstige cliënten op het zelfvertrouwen.
  • Spelpartner: het paard stelt de cliënt in staat spelenderwijs te oefenen.
  • Spiegel: door de ondubbelzinnige reacties van het paard kan de persoon inzicht krijgen in eigen handelen en gedragingen.
  • Model: het paard kan als voorbeeld dienen voor de cliënt.
  • Overgangsobject: men kan het vertrouwen in zichzelf en de ander herstellen door positieve ervaringen op het paard op te doen.

Belangrijk hierbij is dat het paard een symbolische functie heeft en de coach de interactie herkent en zo nodig de vertaalslag maakt naar het alledaagse. Het uiteindelijke doel is beter met zichzelf leren omgaan in relatie met de omgeving.

Leg wat je bent niet in de weg van wat je zou kunnen worden (Harry Palmer).

Heeft u nog vragen over equitherapie?

of wilt u graag weten of u in aanmerking komt voor een traject met een equitherapeut? 

SAM-en Pedagogisch Centrum Zeeland