Pedagogisch Centrum & Zorgboerderij SAM-en in Zeeland

Een boerderij waar het buiten werken met onze dieren centraal staat

Voor wie is SAMen?

SAM-en… begeleidt jeugdigen, van 6 tot 18 jaar, die kampen met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, en/of vastlopen omdat het even wat minder gaat.

Wat bieden wij?

SAM-en… biedt intensieve en methodische begeleiding, vaak gecombineerd met behandeling, gericht op veelal kind-eigen problematiek. Deze problematiek vind vaak zijn oorsprong in een stoornis in bijvoorbeeld het Autisme Spectrum, ADHD, trauma of hoogbegaafdheid. Begeleiding in een groep kent meerwaarde boven individuele begeleiding omdat het kind in de groep kan profiteren van de sociale groepsdynamiek.

De problematiek waarmee het kind kampt belemmert ernstig zijn functioneren en kan hierdoor vaak geen of gedeeltelijk onderwijs volgen.

Begeleiding is altijd gericht op:

  • Het ontwikkelen en/of versterken van vaardigheden waarmee ongewenst gedrag voorkomen kan worden
  • Het stimuleren van probleemoplossend vermogen
  • Het toewerken naar een gedragsverandering
  • Het vergroten van weerbaarheid en sociale vaardigheden
  • Het vergroten van ontwikkelingskansen van de jeugdige

 

Voor kinderen en jongeren die meer nodig hebben dan begeleiding in een (klein) groepje biedt SAM-en… naast dagbesteding en equitherapie en onderwijsondersteuning ook intensieve individuele begeleiding om zo bijvoorbeeld de terugkeer naar school te kunnen oefenen. Hiervoor wordt een zo veilig mogelijke omgeving gecreëerd zodat het kind/jeugdige ruimte voelt te experimenteren en te oefenen.

SAM-en is aangesloten bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid en werkt in onderaannemerschap bij Klaver4. Ook werken we zoveel mogelijk samen met andere hulpverlenende instanties die betrokken zijn bij onze cliënten. Kijk ook op onze Facebookpagina!

Financiering

Wilt u gebruik maken van een van de diensten van ons pedagogisch centrum? Dan neem contact met ons op om te onderzoeken of begeleiding passend is. Om een traject te kunnen starten is er een indicatie nodig.

  • Voor jeugd kunt u terecht bij het centrum Jeugd en Gezin van de gemeente.
  • Voor mensen met een WLZ-indicatie kunt u terecht bij het CIZ.
  • Onze AGB-code voor Zorg in Natura (ZIN) via Zorgboeren Zuid is 73732508.
  • Onze AGB-code voor PGB zorg is 41784634.
  • De AGB-code van Klaver4 bij intensievere begeleiding of behandeling is 73732521.

Stel gerust al je vragen over onze diensten

Bekijk de diverse diensten die ons pedagogisch centrum in Ovezande aanbiedt. Heeft u vragen over onze werkwijze? Schroom dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Wij voorzien u graag van meer informatie.

Doelgericht werken met behulp van de paarden

Wil je graag werken aan een thema wat steeds terugkomt in je leven of wil je gewoon weten wat therapie of coaching met paarden inhoudt? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek bij ons pedagogisch centrum in Zeeland.

Wees als een spiegel

”Een spiegel zoekt geen dingen op noch wil hij creëren, maar hij verwelkomt en reageert op alles wat er voor zijn beeld verschijnt” – Chuang Tzu.

SAM-en Pedagogisch Centrum Zeeland