Pedagogisch Centrum & Zorgboerderij SAMen

Onderwijsondersteuning voor kinderen bij SAM-en…

Bij SAM-en… bieden we naast dagbesteding en equitherapie ook onderwijsondersteuning aan voor kinderen die niet of gedeeltelijk naar school gaan. Ons doel is de kinderen betrokken te houden bij het onderwijs. Door de lesstof op verschillende manieren aan te bieden, willen we de kinderen en jongeren laten ervaren dat leren leuk kan zijn.

Ook jongeren in de middelbare schoolleeftijd kunnen bij ons terecht voor hulp en ondersteuning in het onderwijs.

Dit doen we door bijvoorbeeld de keersommen te oefenen met behulp van de pootjes van de kippen. Ook tellen hoeveel kippen we hebben, ontdekken dat we in sprongen van twee kunnen tellen, uitrekenen hoeveel voer ze nodig hebben en hoeveel eieren ze gemiddeld per week leggen, zijn mogelijke activiteiten. Ook de paarden worden regelmatig ingezet als onderdeel van de onderwijsondersteuning bij SAMen… Voor bijvoorbeeld lezen kan het paard ingezet worden als oordeelloze luisteraar, maar kan ook de beweging en de kadans van een voorwaarts gaand paard het lezen stimuleren.

“Ik vond lezen altijd zo stom, maar op deze manier vind ik lezen wel leuk! Ik wist niet dat ik het zo leuk zou kunnen vinden, maar nu wil ik morgen weer” (over het dagelijks lezen met een leesbingo).

Leren wordt weer leuk met onze onderwijsondersteuning voor kinderen

We overleggen zoveel mogelijk met de huidige school en andere betrokkenen van de kinderen. Dit is noodzakelijk om onze activiteiten te combineren met bijvoorbeeld huiswerk. We overleggen op welk leerniveau een kind of jongere zich bevindt en proberen leren om te buigen naar een positieve ervaring. Dit is voor ons een van de kernpunten voor onderwijsondersteuning met en zonder dieren.

“Ik vind het moeilijk om woorden te maken, maar zo lukt het me wel!” (over eendjes vangen uit de waterput waar letters aan vastzitten).

Doorverwijzing voor onderwijsondersteuning

Voor onderwijsondersteuning voor kinderen bij SAMen… kunt u door verschillende partijen doorverwezen worden naar ons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leerplichtambtenaar, Kind-op-1 en behandelaren. De gemeente waar iemand woont bepaalt of er een indicatie wordt afgegeven en welke indicatie het betreft.

 

 

“Ik ga echt niks aan schoolwerk doen vandaag hoor, ik wil alleen de honden uitlaten met de fiets.”

Tijdens het fietsen wordt er fanatiek meegeteld bij welke boom we zijn, want we moeten wachten bij de boom met de uitkomst van de som 19-5.

Neem bij vragen contact met ons op

De manier waarop we werken sluit aan bij de methodiek en visie die we hanteren. Dit houdt in dat we een omgeving creëren waarin een kind zich veilig voelt en gezien en gehoord wordt. Wanneer iemand zich veilig en prettig voelt, komt er opening om te leren. Samen met kind, ouders en andere betrokkenen stellen we doelen op en de tijd waarin we deze willen behalen. Heeft u vragen over individuele onderwijsondersteuning voor kinderen (met paarden) bij ons in Zeeland? Bel ons dan op 0113 745464 of stuur een e-mail naar SAMen@zorgboerenzuid.nl.

SAM-en Pedagogisch Centrum Zeeland