Zorgboerderij SAMen

Onderwijsondersteuning voor kinderen bij SAM-en…

Bij SAM-en… bieden we (individuele) onderwijsondersteuning aan voor kinderen die niet of gedeeltelijk naar school gaan. Ons doel is de kinderen betrokken te houden bij het onderwijs. Door de lesstof op verschillende manieren aan te bieden, willen we de kinderen en jongeren laten ervaren dat leren leuk kan zijn.

Dit doen we door bijvoorbeeld de keersommen te oefenen met behulp van de pootjes van de kippen. Ook tellen hoeveel kippen we hebben, ontdekken dat we in sprongen van twee kunnen tellen, uitrekenen hoeveel voer ze nodig hebben en hoeveel eieren ze gemiddeld per week leggen, zijn mogelijke activiteiten. Daarnaast bieden we voor kinderen ook individuele onderwijsondersteuning met paarden op onze boerderij in Zeeland. Bijvoorbeeld door het voorlezen aan een paard dat stil, geduldig en aandachtig naar uw kind luistert, zonder dat hij hem of haar beoordeelt. Of door met het paard langs letters, klanken en woorden te gaan en te bedenken bij welke spellingscategorie dit hoort.

“Ik vond lezen altijd zo stom, maar op deze manier vind ik lezen wel leuk! Ik wist niet dat ik het zo leuk zou kunnen vinden, maar nu wil ik morgen weer” (over het dagelijks lezen met een leesbingo).

Leren wordt weer leuk door onze onderwijsondersteuning voor kinderen in Zeeland

We overleggen zoveel mogelijk met de huidige school en andere betrokkenen van de kinderen. Dit is noodzakelijk om onze activiteiten te combineren met bijvoorbeeld huiswerk. We overleggen op welk leerniveau een kind of jongere zich bevindt en proberen leren om te buigen naar een positieve ervaring. Dit is een van de kernpunten voor individuele onderwijsondersteuning met en zonder paarden op onze zorgboerderij in Zeeland.

“Ik vind het moeilijk om woorden te maken, maar zo lukt het me wel!” (over eendjes vangen uit de waterput waar letters aan vastzitten).

Doorverwijzing voor onderwijsondersteuning

Wanneer u interesse heeft in (individuele) onderwijsondersteuning voor kinderen, bijvoorbeeld met paarden, kunt u door verschillende partijen doorverwezen worden naar onze boerderij in Zeeland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leerplichtambtenaar, Kind-op-1 en behandelaren. De gemeente waar iemand woont bepaalt of er een indicatie wordt afgegeven en welke indicatie het betreft.

“Ik ga echt niks aan schoolwerk doen vandaag hoor, ik wil alleen de honden uitlaten met de fiets.”

Tijdens het fietsen wordt er fanatiek meegeteld bij welke boom we zijn, want we moeten wachten bij de boom met de uitkomst van de som 19-5.

 

Neem bij vragen contact met ons op

De manier waarop we werken sluit aan bij de methodiek en visie die we hanteren. Dit houdt in dat we een omgeving creëren waarin een kind zich veilig voelt en gezien en gehoord wordt. Wanneer iemand zich veilig en prettig voelt, komt er opening om te leren. Samen met kind, ouders en andere betrokkenen stellen we doelen op en de tijd waarin we deze willen behalen. Heeft u vragen over individuele onderwijsondersteuning voor kinderen (met paarden) bij ons in Zeeland? Bel ons dan op 0113 745464 of stuur een e-mail naar SAMen@zorgboerenzuid.nl.