Pedagogisch Centrum & Zorgboerderij SAMen

Coaching met paarden voor kinderen

Bij SAM-en in Ovezande kunt u terecht voor therapie en coaching met paarden. Omgang met het paard en de verzorging hiervan kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Met behulp van spelletjes en bewegingsvormen kan uw kind goed zijn of haar eigen mogelijkheden leren zien. Paarden hebben het vermogen om menselijk gedrag te spiegelen, dat wil zeggen: ze geven direct een reactie op allerlei prikkels die ze krijgen.

De prikkels stimuleren kinderen om actie te ondernemen en te blijven onderhouden. Het paard reageert immers altijd. Op deze manier ontstaat er communicatie over en weer tussen het kind en het paard. Doordat kinderen gaandeweg een band krijgen met het paard, de therapeut en groepsgenootjes, worden ze onbewust gestimuleerd om elkaar of zichzelf te accepteren, te helpen en te vertrouwen. Dit heeft als gevolg dat ze hun sociale en communicatieve vaardigheden spelenderwijs ontwikkelen.

Hoe werkt coaching en therapie met paarden?

Door middel van contact maken, poetsen, leiden en het uitvoeren van oefeningen op en naast het paard werken kinderen aan bepaalde doelstellingen die vooraf met ouders en kind zijn bepaald. Op onze zorgboerderij in Zeeland werken we met diverse paarden die beschikbaar zijn voor de therapie, coaching en groepsactiviteiten. Afhankelijk van de persoon en de problematiek wordt de keuze gemaakt voor een bepaald paard, waarmee de kinderen gedurende het hele traject onder deskundige leiding van de therapeut bepaalde oefeningen en spelletjes doen. Juist voor kinderen met sociaal-emotionele problemen of motorische problemen kan deze aanpak het een en ander (letterlijk) in beweging brengen. Daarnaast heeft het paard een bijzonder positieve invloed op kinderen met communicatieproblemen, concentratieproblemen en prikkelverwerkingsproblemen.

Bel ons voor meer informatie

De coaching en therapie met paarden bij ons in Zeeland kan zowel individueel als in groepjes van maximaal vier kinderen plaatsvinden. Thema’s die aan de orde komen tijdens het werken in groepen zijn bijvoorbeeld samenwerken, communicatie, elkaar helpen, om hulp kunnen vragen, lichamelijk contact en aan kunnen geven wat een kind wel en niet leuk vindt of durft. Wilt u meer informatie over coaching en therapie met paarden voor kinderen in Ovezande? Neem dan contact op met de specialisten van ons pedagogisch centrum in Zeeland door te bellen naar 0113 745464 of een e-mail te sturen naar SAMen@zorgboerenzuid.nl.

SAM-en Pedagogisch Centrum Zeeland