Pedagogisch Cetrum & Zorgboerderij SAMen

Werkwijze

Verwijzers, ouders of clienten op advies van behandelaren nemen contact op. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt uitgelegd wat Equitherapie kan betekenen voor iemand en hoe de werkwijze is.

Hierna volgt een intakegesprek wordt waarin geïnventariseerd wordt wat de wensen, vragen, behoeften en verwachtingen zijn. Ook geeft de equitherapeut allerlei praktische informatie. Op basis van deze informaite, de problematiek en de vaardigheden van de cliënt wordt een plan opgesteld. Hierna worden concrete afspraken gemaakt over startdatum, tijd en aantal sessies.

Structuur

De sessies worden altijd volgens onderstaande structuur opgebouwd:

  • Observeren van de kudde paarden.
  • Uit de wei halen van het paard en naar de poetsplaats leiden.
  • Contactopname, masseren/borstelen, verzorgen en klaar maken van het dier.
  • Spieropwarmen van het dier en de mens.
  • Werken aan de doelstelling van de betreffende sessie.
  • Ontspanning na inspanning.
  • Paard verzorgen zodat hij weer terug naar de groep in de wei kan.
  • Afscheid.

Het verzorgen van het paard is een essentieel onderdeel van het therapietraject.

Heeft u nog vragen over het paard?

of wilt u graag weten of u in aanmerking komt voor een traject met een equitherapeut?

SAM-en Pedagogisch Centrum Zeeland