Zorgboerderij SAMen

Equitherapie in Zeeland

Home » Equitherapie

Equitherapie bij SAM-en…

Bij SAM-en… bieden wij ook equitherapie aan. Equitheraphie houdt in, dat het paard met zijn specifieke sociale-, leer- en bewegingsmogelijkheden meewerkt als “co-therapeut” om mensen (kinderen, jeugd en volwassenen) te helpen. 

Binnen de Equitherapie werken we met een vaste structuur in een driehoekssituatie: client-paard-therapeut. Mensen ontdekken in een veilige sfeer hun kwaliteiten en valkuilen. Het paard is hierbij een grote motivator om steeds weer een stap te zetten in het ontwikkelingsprocess.

Wat is Equitherapie?

Bij Equitherapie, het therapeutisch paardrijden, gaat het er om het contact en het bewegen met het paard doelmatig te gebruiken. De warmte, de beweging en het ritme van het dier kunnen bij de mens veel losmaken, zowel op lichamelijk als op psychisch vlak. Het bewegen naast en op het paard en het directe contact hebben een stimulerende werking. Mensen worden zich bewust van hun eigen balans en motoriek, maar ook van eventuele spanningen, angsten en onverwachte mogelijkheden

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer informatie over equitherapie, bij ons in Zeeland? Neem dan gerust contact met ons op om uw vragen te stellen. U bereikt ons via 0113 745464 en SAMen@zorgboerenzuid.nl. Heeft u daarnaast interesse in een van onze andere diensten, bijvoorbeeld voltige of equitherapie? Neem ook dan contact met ons op.