De werking die een paard op mensen heeft is werkelijk een wonder!

Zorgboerderij

Op onze locatie is er mogelijkheid tot het verrichten van (voornamelijk buiten) activiteiten op de boerderij van maandag tot en met zaterdag. Omdat de Blazekop met openbaar vervoer moeilijk te bereiken is halen we 2x per dag mensen op bij het treinstation in Goes, parkeerterrein bij Mc Donalds in Middelburg of het Tolplein bij de Westerschelde tunnel.

DE DOELGROEP

De doelgroep waarop wij ons richten zijn kinderen, jongeren en jong volwassenen die om welke reden dan ook moeite hebben zich staande te houden op school en of in het sociale verkeer en die plezier beleven aan het buiten bezig zijn.

OPENINGSTIJDEN EN WERKWIJZE

De zorgboerderij is 6 dagen in de week, maandag tot en met zaterdag "open". Na een kennismakingsbezoek plannen we een intakegesprek en in overleg kijken we op welke dagen uw kind het beste tot zijn recht komt bij ons.

Ons doel is het creŽren van een veilige plek waar je mag zijn wie je bent. Naast de klusjes die moeten gebeuren op de boerderij bieden we dagelijks activiteiten aan afgestemd op de doelen waaraan kinderen werken. . Het met elkaar buiten bezig zijn en daaraan een goed gevoel overhouden staat voorop. De activiteiten die we aanbieden zijn afgestemd op de individuele- en de groepsdoelen. Elke maand werken we met een ander thema waarop de inhoud van de activiteiten is aangepast. Voorbeelden hiervan zijn: normen en waarden, respect voor jezelf en de ander, samenwerken. Bij kinderen die tijdelijk geheel of gedeeltelijk een time-out hebben van schoolse activiteiten overleggen we met de school hoe onze activiteiten te combineren zijn met bijvoorbeeld huiswerk. We proberen leren terug om te buigen naar een positieve ervaring.

BEGELEIDING VAN DE KINDEREN EN JONGEREN

Hoe de begeleiding eruitziet wordt in een intakegesprek tussen de deelnemer, medewerker en ouders/verzorgers of verwijzer afgesproken. Samen formuleren we een doel en stellen we een een programma samen. Afhankelijk van de zorgopdracht zal dit bestaan uit individuele begeleiding, groepsbegeleiding of een equitherapie traject. Dit leggen we vast in een plan waarin ook tussentijdse evaluaties afgesproken worden.
Op ons terrein is ruimte voor het werken met de paarden, spelen in de hut, op de trampoline of met de skelters en een deel van het terrein is ingericht als moestuin. Samen met kinderen wiens interesse hier ligt wordt hierin gewerkt. In het voorjaar wordt een plan gemaakt voor de indeling van de tuin en welke groenten (of bloemen) gezaaid gaan worden. Het onkruidvrij houden is vervolgens het grootste deel van het werk waarna natuurlijk geoogst kan worden.

VASTE DAGINDELING

De dieren op de boerderij voelen zich het plezierigst wanneer er orde en regelmaat heerst. Dit geldt ook voor het gros van de deelnemers. Op het bedrijf houden we dan ook zo veel mogelijk een vaste dagindeling aan.

Deelnemers kunnen o.a. via persoonsgebonden budget of zorg in natura binnenstromen om te komen werken.
Privacystatement en reglement U kunt dit document inzien door op de link te klikken


Klachten- en Geschillenregeling U kunt dit document inzien door op de link te klikken
© 2008 - 2019 | Weboplossing: Marc Sijm