De werking die een paard op mensen heeft is werkelijk een wonder!

Informatie

In samenwerking met het paard en de equitherapeut wordt tijdens de equitherapie doelgericht gewerkt aan oefeningen die onder andere kunnen leiden tot het herwinnen van zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen en accepteren van het eigen lichaam.

Alles over equitherapie

Bij SAM-enÖ gaat u, tijdens equitherapie, samen met de equitherapeut aan de slag met een of meerdere paarden. Werken met paarden heeft een therapeutische en orthopedagogische werking. Het kan zorgen voor een verbetering van levenskwaliteit voor kinderen en volwassenen met een specifieke zorgvraag.

Waarom paarden belangrijk zijn tijdens equitherapie

1. Het paard als bron voor sociale thema's: Er wordt samen gekeken naar een groep paarden. Er is geen interactie tussen mens en dier, maar er wordt gepraat over wat in de kudde valt waar te nemen, zoals ruzie, lief zijn, spelen, conflicten regelen, zich vies maken en lichamelijk contact. Het gedrag van het paard vervult hier een triggerfunctie om thema's te bespreken die voor de cliŽnt belangrijk zijn.

Het paard als model en mediator
2.†Het paard als model: Het paard en de equitherapeut zijn met elkaar in contact en met iets bezig. De cliŽnt kijkt naar beiden en hoe ze met elkaar omgaan. Over deze observaties wordt later gesproken.
3.†Het paard als mediator: CliŽnt en equitherapeut zijn tegelijk met het paard bezig. Het paard bemiddelt in het contact tussen cliŽnt en therapeut en dient om "het ijs te breken". Mogelijke gelegenheden voor deze functie zijn: verzorgen, samen wandelen, samen het paard observeren, wat hij wel en niet leuk vindt, samen longeren of op een andere manier met het paard werken tijdens equitherapie.

Het paard als overgangsobject en spiegel
4. Het paard als overgangsobject: Daarbij vervult het paard een substitutiefunctie. De cliŽnt projecteert tijdens de equitherapie tijdelijk de personen van wie hij bescherming, steun of geborgenheid zou willen op het paard. Hij krijgt de kans om lichamelijk contact, gedragen worden, warmte, etc. met het paard te beleven in diens hoedanigheid. Het is wel de bedoeling om van deze vervangende symbolische beleving een brug te slaan naar de mens als toekomstige partner.
5. Het paard als spiegel: Het paard en de cliŽnt communiceren onder toezicht van de equitherapeut. Door diens onmiddellijke reacties wordt de cliŽnt gecorrigeerd. Wat hier gebeurt kan later weer een thema worden tussen cliŽnt en equitherapeut, maar dit hoeft niet. Op deze manier krijgt de equitherapie vorm op een manier die voor de client het prettigst is.
6. Het paard als verlengstuk van de coach: Daarbij gaat het om een plaatsvervangende functie van het paard. In dit geval laat de equitherapeut een deel van het contact bewust aan het paard over (dragen, lichaamscontact, gedragscorrecties).

Neem voor al uw vragen contact met ons op

Heeft u nog vragen over equitherapie of wilt u graag weten of u in aanmerking komt voor een traject met een equitherapeut? Neem dan contact met ons op met ons via 0113 745464 of stuur een e-mail naar SAMen@zorgboerenzuid.nl.†

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien gebeuren (Mahatma Gandhi).

© 2008 - 2020 | Weboplossing: Marc Sijm