De werking die een paard op mensen heeft is werkelijk een wonder!

Zorgboerderij

Op onze zorgboerderij in Zeeland kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen diverse (buiten)activiteiten ondernemen. Ze kunnen van maandag tot en met zaterdag bij ons terecht. Onze Zorgboerderij SAM-en... in de Blazekop te Ovezande, gelegen in Zeeland, is met het openbaar vervoer moeilijk te bereiken. Daarom halen we, wanneer er een vervoersindicatie is afgegeven door de desbetreffende gemeente, twee keer per dag op bij het treinstation in Goes, parkeerterrein bij McDonaldís in Middelburg of het Tolplein bij de Westerschelde tunnel.

De doelgroep van onze zorgboerderij in Zeeland

De doelgroep waarop wij ons bij onze zorgboerderij in Zeeland op richten bestaat uit kinderen, jongeren en jong volwassenen die om welke reden dan ook moeite hebben om zich staande te houden op school of in het sociale verkeer en die plezier beleven aan het buiten bezig zijn.

De zorgboerderij in Zeeland (gemeente Borsele) is zes dagen in de week; van maandag tot en met zaterdag open. Ons contact start na een aanmelding (door desbetreffende gemeente, verwijzer of ouders/verzorgers) met een kennismakingsbezoek. We willen dat kinderen met hun ouders sfeer proeven, zien wie we zijn en hoe ons bedrijf eruit ziet en wat de mogelijkheden zijn. Hierna plannen we een intakegesprek en in overleg kijken we op welke dagen het kind het beste tot zijn of haar recht komt bij ons. Vanuit het intake gesprek wordt een zorgplan gemaakt met daarin de doelen waar we gezamenlijk aan gaan werken. Doelen worden bijgesteld na regelmatig terugkerende evaluatiegesprekken. We werken zoveel waar mogelijk samen met andere betrokken hulpverleners en nemen dan ook regelmatig deel aan netwerkgesprekken. Wanneer de gemeente de zorgopdracht heeft verstrekt en deze binnen is bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid kunnen we starten.

Het creŽren van een veilige plek

Ons doel is het creŽren van een veilige plek waar iedereen mag zijn wie hij is.

De activiteiten die aangeboden worden zijn afgestemd op de individuele- en groepsdoelen waaraan de kinderen werken. Het met elkaar buiten bezig zijn en daaraan een goed gevoel overhouden staat voorop. Elke maand werken we met een ander thema waarop de inhoud van de activiteiten wordt aangepast. Voorbeelden hiervan zijn:

  • kwaliteiten en krachten
  • Gewoonten en veranderingen
  • Normen en waarden
  • Vriendschappen maken en behouden
  • Toekomst en verwachtingen
  • Respect voor jezelf en de ander
  • Samenwerking

Bij kinderen die gedeeltelijk of geheel een time-out hebben van schoolse activiteiten, overleggen we met de school hoe onze activiteiten te combineren zijn met bijvoorbeeld huiswerk (zie onderwijsondersteuning). We gaan aan de slag met "leren" om te buigen naar een positieve ervaring. Dit is een van de kernpunten die wij belangrijk vinden op de zorgboerderij in Zeeland.

Begeleiding van de kinderen en jongeren op onze zorgboerderij in Zeeland

Hoe de begeleiding van uw kind eruitziet wordt in een intakegesprek tussen de deelnemer, medewerker en ouders/verzorgers of verwijzer afgesproken. Samen formuleren we een doel en stellen we een programma samen. Afhankelijk van de zorgopdracht bestaat dit uit individuele begeleiding, groepsbegeleiding of een equitherapie traject. Dit leggen we vast in een plan waarin ook tussentijdse evaluaties afgesproken worden.

Kinderen raken betrokken

Op ons terrein wordt veel met tijd vrij gemaakt voor het werken met de paarden. Er is tijd voor spelen in de hut, op de trampoline of met skelters of ander spelmateriaal. Hiervoor mogen kinderen kiezen in het "vrije tijd moment". Maar op dergelijke momenten mag ook gekozen worden om iets met de andere kleinere dieren te doen als de honden, konijnen of de schapen. De dieren op onze zorgboerderij voelen zich het plezierigst wanneer er orde en regelmaat heerst. Dit geldt ook voor het gros van de deelnemers. Op het bedrijf houden we dan ook zo veel mogelijk een vaste dagindeling aan waar het vrijspelen moment er een is.

Neem contact op voor al uw vragen

Deelnemers komen voornamelijk via Zorg in Natura binnen op onze boerderij gezien wij ons voornamelijk richten op de doelgroep kinderen en jongeren. Van enkelen wordt vergoedt via Persoons Gebonden Budget of via de WMO. Zorgboerderij SAM-en is een onderdeel van de Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). Als u meer wilt weten over onze boerderij of over hoe wij omgaan met kinderen die gedragsproblemen hebben? Bel ons dan op 0113 745464 of stuur ons een e-mail via SAMen@zorgboerenzuid.nl.†

© 2008 - 2020 | Weboplossing: Marc Sijm